top of page

בואו להשפיע

ולשנות את החיים של אנשים על הרצף האוטיסטי 

21-22/2/2024

תחרות יזמות טכנולוגית לפיתוח פתרונות העונים על אתגרים של אנשים על הספקטרום.

מאות יזמים, אנשי טכנולוגיה, הורים, אנשים על הספקטרום האוטיסטי, אנשי מקצוע, מתקבצים יחד, כדי למצוא פתרונות ומענים לאתגרים אותם אנו אוספים מהקהילה. 

ההאקתון הוא תחילת הדרך שלכם להצטרף לאקו-סיסטם יזמי בעולם של פתרונות לאנשים על הרצף

bottom of page